WEiTI

Koło Naukowe Systemów Scalonych powstało w 2015 r. z inicjatywy Zakładu Metod Projektowania w Mikroelektronice Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej i aktualnie swoją siedzibę posiada w pokoju 364 Gmachu Elektroniki.

Obszar zainteresowań i działań koła to szeroko pojęta tematyka projektowania oraz wykorzystania układów scalonych, zarówno analogowych, jak i cyfrowych. W ramach działalności koła projektowane są urządzenia wszelakiego rodzaju - odpowiadające zainteresowaniom członków koła.

logo koła